சாதாரண இரண்டு படுக்கையறை £335,000 க்கு விற்பனைக்கு வருகிறது ஆனால் அது மிகவும் தவழும் ரகசியத்தை மறைக்கிறது... உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா?

ஒரு சாதாரண இரண்டு படுக்கையறை சொத்து £335,000 க்கு விற்பனைக்கு வந்துள்ளது - ஆனால் இது மிகவும் தவழும் ரகசியத்தை மறைப்பதால் ஜாக்கிரதை. விற்பனையாளர்கள் வீட்டிற்கு ஒரு மோசமான ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துவது போல் தெரிகிறது…