நான் மற்ற பெண்களின் ஆண் நண்பர்களை 'விசுவாசத்தை சோதிக்கிறேன்' - மோசமான ஏமாற்றுக்காரர்களை நான் பிடிக்கிறேன், சில ஆண்கள் எளிதில் தோல்வியடைகிறார்கள்

ஒரு பெண் தன் கூட்டாளியின் நடத்தையைப் பற்றி தவறாக நினைக்கும் போது, ​​அவனது செய்திகளை உற்றுப் பார்ப்பது தூண்டுதலாக இருக்கலாம் - ஆனால் அதை ஒரு நிபுணரை அனுமதிப்பது இன்னும் நல்லது. ஒரு செல்வாக்கு பெற்றவர் ஆனார்…