பணமாக்குதல்! எப்படி 'செல்லிங் சன்செட்' ஸ்டார் ஹீதர் ரே யங் பணம் சம்பாதிக்கிறார்: அவரது நிகர மதிப்பு உள்ளே

‘செல்லிங் சன்செட்’ நட்சத்திரம் ஹீதர் ரே யங் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறார்? அவரது ஈர்க்கக்கூடிய நிகர மதிப்பு பற்றிய விவரங்களை இங்கே பெறவும்.

Fixer Upper's Clint Harp இப்போது எங்கே இருக்கிறது? ஹார்ப் டிசைனை முடித்த பிறகு கார்பெண்டர் பற்றிய அப்டேட்

'ஃபிக்ஸர் அப்பர்' கார்பெண்டர் கிளின்ட் ஹார்ப்பிற்கு என்ன ஆனது? ஹார்ப் டிசைனை முடித்த பிறகு சிப் மற்றும் ஜோனா கெய்ன்ஸ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து HGTV நட்சத்திரத்தைப் பற்றிய விவரங்கள்.