நம்பமுடியாத தருணத்தில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர் தனது சொந்த இறுதிச் சடங்கில் துக்கத்தில் இருந்தவர்கள் மீது இறுதி நகைச்சுவையை அற்புதமான விமான பேனர் ஸ்டண்ட் மூலம் இழுத்தார்

புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவர், தனது சொந்த இறுதிச் சடங்கில் துக்கத்தில் இருப்பவர்கள் மீது தனது இறுதி நகைச்சுவையை ஒரு அற்புதமான விமான பேனர் ஸ்டண்ட் மூலம் இழுக்கும் நம்பமுடியாத தருணம் இது. 63 வயதான Michelle Neumann, ஒரு 'பொல்லாத...