பயமுறுத்தும் புதிய சிங்கிள் ஹான்ட்டட்டை வெளியிடுகையில், தான் ஒரு பேயை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ப்ரோகார்ட் வெளிப்படுத்துகிறார்

சிங்கர் ப்ரோகார்ட் தனது வரவிருக்கும் திருமணத்தைப் பற்றி ஒரு பாடலை எழுதியுள்ளார். தி லவ் மீ ‘டில் ஐ அம் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டார் ஹாலோவீன் சிங்கிள் பாடலை எழுதினார், இது ஹான்டட் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது தனது அன்பின் அமானுஷ்ய உறுதிமொழியைக் கொண்டாடுகிறது